Mål og utfordringer:


Mål: Skolen jobber aktivt med innføringen av Kunnskapsløftet. Skolen vil fra skolestart høsten 2007 drives etter vår lokale læreplan. Denne planen ser Kunnskapsløftets tema og mål i sammenheng. Skolens lokale læreplan fokuserer også mye på nærmiljøet, fysisk aktivitet og kosthold.

 

 

 

Våre satsingsområder er:

 

1. Lokal læreplan

 

2. IKT

 

3. Kosthold og fysisk aktivitet

 

4. Foreldresamarbeid 

 

 

 

Utfordringer: Hele tiden å utvikle den lokale læreplanen til det beste for elevenes læring.

 


Fakta:

 

Telefon

62 57 41 50

Telefon SFO

46 93 47 01

Telefaks

62 57 41 59

Antall elever 38

Rektor

Jan Utengen

SFO-leder 

Jan Utengen      

FAU-leder

Bjørn Inge Sveine
Elevrådsleder

Trine Hestnes

BUK-medlemmer

Trine Hestnes og Caroline Thorsholen Murud