6. trinn

Trinnet har 20 elever. Kontaktlærere er Borghild Ø. Gamme og Toril Bekkebakken. Foreldrekontakter er Kari Finnstuen og Kristin Lillemo. Kari Kodabandeh og Annlaug Skivenes er vara.


Aktuelt fra 6. trinn