4. trinn

Det er 14 elever på 4. trinn. Kontaktlærere er Mona Fjeldvær og Johanne S. Kristiansen. Foreldrekontakter er Ivar Manum og Anne Bækken.

Aktuelt fra 4. trinn