3. trinn

Det er 19 elever på trinnet. Kontaktlærere er Helene Landheim og Johanne S. Kristiansen. Foreldrekontakter er Elin Filseth og Anne Karin Sæther. Siv Torve og Randi W. Østbakk er vara.