2. trinn

Klassetrinnet har 24 elever. Kontaktlærer er Monica Rakel Stø og Guri Skogsrud. Foreldrekontakter er Tove Rognstad og Geir Skjevdal. Bente Myhr og Morten Stenberg er vara


Aktuelt fra 2. trinn