Vallset SFO gir tilbud til barn fra 1. trinn og til fullført 4. trinn. Barn med særskilte behov kan søke om å beholde sin plass på SFO til og med fullført barneskole. Tilbudet ved Vallset SFO er før og etter skoletid. Fokuset vårt er å være en trygg arena hvor barna får tilsyn, omsorg, organisert aktivitet og frilek sammen med andre.

Samarbeid med skole og foresatte er en viktig faktor for å skape en god hverdag for barna. De fleste som jobber på SFO, jobber også i skolen. Vi har gode erfaringer med det, da vi har flere møtepunkter med barna i løpet av deres skole/SFO-hverdag.

På Vallset SFO er vi rundt 40 barn og 5 faste ansatte. Bemanningsnormen i SFO er forskjellig fra barnehage. Det innebærer at det er flere barn pr. voksen.

Vi varierer dagene på SFO mellom organiserte aktiviteter og frilek. Vi har gode erfaringer med å jobbe med felles prosjekter og har de siste årene blant annet spilt inn CDer, laget film, sommerkonsert, julekonsert og adventsang på Vallset bo- & servicesenter. Vi kan også tilby vannaktivitet / svømming. Sammen med barna skaper vi meningsfylte dager med fokus på glede, samhold, utfoldelse, respekt og toleranse for hverandres ulikheter.

Åpningstider

Vi har åpent fra 0715 til 0815 (skolestart) & fra 1300 til 1630.

SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året. Planleggingsdagene samkjører vi i hovedsak med skolen og de vil derfor variere.

Ferier

SFO året er fra 01.08 til 30.06, mens vi holder stengt i hele juli.

SFO er stengt juleaften / nyttårsaften, mens onsdag før påske er det åpent til klokka 12.00

Vi gjennomfører behovsundersøkelser i forkant av høstferien / juleferien / påskeferien og de siste dagene i juni etter skoleslutt. Det betyr at foresatte får en forespørsel via Visma om behovet for SFO i forbindelse med disse skoleferiene. Bemanningsplan settes opp basert på tilbakemelding om plassbehov fra foresatte.

I tråd med vedtektene til Stange kommune for sine SFOer, kan SFO holde stengt og tilbud gis ved en annen kommunal SFO når det er 5 eller færre påmeldte barn.

Kontaktopplysninger

SFO- mobil (i åpningstiden): 901 46 036

SFO-leder Siv Merethe Nybakk: 62 56 25 66,

e-post: siv.merethe.nybakk@edu.stange.kommune.no