Velkommen til virksomheten Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvar for vann, avløp, kommunale veger og grøntområder.

Virksomheten består av to enheter:
- Bestillerenheten
- Utførerenheten

Utførerenheten har beredskap og kontaktes ved akutte hendelser.
Spørsmål om vanlig drift rettes også dit.