Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Siste nytt

 • Nye søppeldunker

  Ny innsamlingsordning for søpla di

  04.02.2016Hias vil hente mer avfall hjemme hos deg fra 1. september. Du får flere dunker og småsamlerne forsvinner.
 • brøytebil

  Snøbrøyting

  04.12.2015Stange kommune har nærmere 180 km kommunale veger og ca 30 km gang– og sykkelveger.
 • Kumlokk

  Kumlokk kampanje

  16.06.2015Løten og Stange Kommune skal sammen med Hias gjennomføre en kumlokk kampanje med fokus på avløp i løpet av sommeren. Målet er økt kunnskap om dovett og fettvett hos befolkningen i Hedmark tilsvarende kampanjen som ble gjennomført ved Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune i 2014. Parallelt gjennomfører også Åsnes, Grue, Eidskog, Nord Odal, Kongsvinger og Elverum Kommuner, samt GIVAS samme kampanje.
 • Varsle meg

  Nytt varslingssystem i kommunene

  28.01.2014Kommunene i Hamar-regionen har innført nytt varslingssystem for å kunne nå innbyggerne raskt med viktige meldinger. Varslingen skjer ved SMS til mobiltelefon og automatisert talemelding til fasttelefon.
 • bil under vann

  Flom i Stange 22. mai 2013

  22.05.2013Vann fra himmelen og vann fra bekker tok overhånd i store deler av Stange onsdag 22. mai 2013. Dette førte til store ødeleggelser på veger og eiendommer spesielt i Vallset, Tangen og Espa.
 • oljetank

  Ny lokal forskrift og retningslinjer for oljetanker

  15.04.2009Kommunestyrene i Hamar, Løten og Stange har vedtatt felles lokal forskrift for nedgravde oljetanker og felles retningslinjer for overgrunnstanker.

Kommunalteknikk

Velkommen til virksomheten Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvar for vann, avløp, kommunale veger og grøntområder.

Virksomheten består av to enheter:
- Bestillerenheten
- Utførerenheten

Utførerenheten har beredskap og kontaktes ved akutte hendelser.
Spørsmål om vanlig drift rettes også dit.

Sist endret: 11.02.2013
|
|
|