Stange næringsparkHamarregionen ligger kun 45 minutter fra Gardermoen og i overkant av 60 minutter fra Oslo. Befolkningsgrunnlaget er stort og det bor i underkant av 300.000 mennesker i jobbavstand fra området. Det investeres stort i 4-felts motorvei og dobbeltspor for jernbane i regionen.

Næringsområder i Hamar, Stange og Løten

Kontaktperson for å formidle offentlige og private næringstomter:

Næringssjef
Erik Habberstad
Mobil 41518697