Illustrasjonsfoto MostphotosHer finner dere informasjon og aktuelle skjemaer til bruk for vaksinering av ungdommer mellom 12 og 15 år.

Folkehelseinstituttet har presisert at vaksineringen ikke handler om å holde smittetrykket nede, men at intensjonen med vaksineringen er en beskyttelse av enkeltindividet. Det er med andre ord barnets beste som skal ligge til grunn for vaksineringen, der barnets ønske skal vektlegges.

Les mer om hvordan vaksineringen foregår her

 

Aktuelle lenker: