Denne siden er under arbeid. Mer informasjon kommer. Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål. 

 

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema her. Kommunen har utviklet et nytt søknadsskjema som er publisert 27.07.2021.

 

Valg av renseløsning

Som hovedregel skal lukket infiltrasjonsanlegg for sort- og gråvann med spredegrøfter benyttes i Stange kommune. Anlegget kan legges delvis eller helt på annen persons eiendom, hvis man ikke har plass på egen eiendom. Hvis forholdene ikke ligger til rette for lukket infiltrasjonsanlegg kan andre løsninger vurderes. 

 

Kan ditt firma erklære ansvar? 

DiBK sin veiviser hjelper deg å finne ut om firmaet ditt kan erklære ansvar i et byggeprosjekt. DiBK sin veiviser finner du her. Plan- og bygningsloven stiller ulike krav til utdanning og erfaring for ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende funksjoner. 

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet i foretaket. Søk om, forny eller endre sentral godkjenning på DiBK sin hjemmeside

 

Usikre eiendomsgrenser og avstand

Avstand fra anlegget til nabogrense skal være 4 meter eller mer. Hvis eier (fester) av naboeiendommen gir skriftlig samtykke, kan anlegget plasseres nærmere nabogrensa. Anlegget kan plasseres helt eller delvis på en annen eiendom, så lenge du får skriftlig samtykke fra eieren (festeren). 

Hvis eiendomsgrensene er usikre, kan det være vanskelig å avgjøre om 4-meterskravet overholdes. Det kan derfor være behov for å fastsette eiendsomgrensa før søknaden kan behandles. Les mer om feil grenser i eiendomskartet på Kartverkets hjemmeside. Ta kontakt med Kart og oppmåling i Stange kommune for veiledning. 

Kommunen kan stille krav om at det må holdes en oppmålingsforretning for å klarlegge grensene, hvis et er behov. 

Mange eiendommer har usikre grenser. Det betyr at eiendomsgrensen som er tegnet inn i kartet, kan ligge på feil sted. På www.norgeskart.no  se hvor sikre eller usikre eiendomsgrensene er på din eiendom. Søk opp eiendommen din. Deretter trykker du på hamburgermenyen oppe i venstre hjørne og velger temakart "Eiendom". 

GrenselinjeFargeUsikkerhet
Nøyaktig målingLys grønnLys grønn strek10 cm eller mindre
Middels nøyaktigMørk grønnMørk grønn strekMellom 10 cm og 30 cm
Mindre nøyaktigLillaLilla strekMellom 30 cm og 2 meter
Lite nøyaktigOrangeOransje strekMellom 2 meter og 5 meter
SkissenøyaktighetRødRød strekMer enn 5 meter
Uavklart grenseGrønn stipletGrønn stiplet strekUavklart