Stange kommune følger beslutningen til regjeringen om at ansatte i barnehage, skole og SFO kan prioriteres i vaksinekøen, slik at flest mulig er beskyttet ved skolestart. Intensjonen er at dette kan bidra til mindre behov for karantene og til å redusere behovet for strengere tiltaksnivå i barnehager og skoler fra høsten. Denne muligheten åpner for at så mange som mulig av de ansatte, blir tilbudt første dose før skolestart. 

Til dette formålet har kommunene anledning til å sette av 10 % av dosene som mottas. Ordningen gjelder ansatte i barnehage, skole og SFO som arbeider direkte med barn og unge. 

Det er den kommunen hvor barnehagen, skolen eller SFO ligger, som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke hjemkommunen til den enkelte ansatte. 

Stange kommune følger strengt de nasjonale føringene når det gjelder prioriteringsrekkefølge. Vi er nå i gang med å tilby vaksine til innbyggere i prioriteringsgruppe 9: alder 45-54 år. Vi vil fortløpende bevege oss over til prioriteringsgruppe 10: alder 18-24 år og 40-44 år. Dette forventes å skje i månedsskiftet juli/august. For å utnytte den muligheten som nå er kommet fra regjeringen best mulig, vil kommunen derfor starte med å tilby vaksine til personell i barnehage, skole og SFO som også tilhører prioriteringsgruppe 11: alder 25-39 år. Med bakgrunn i at barnehage- og SFO-året har oppstart før skoleåret, vil personell i barnehage og SFO prioriteres først.

Stange kommune vaksinerer for tiden med Comirnaty fra BioNTech/Pfizer, du kan lese mer om vaksinen på FHIs nettsider. Det kan også bli aktuelt med vaksine fra Moderna, men kommunen har foreløpig ikke fått melding om mottak av denne.

Selve vaksineringen foregår i Stangehallen. Vaksineringen foregår stort sett onsdag-fredag. For uke 27 har kommunen 66 doser som kan benyttes til ansatte i barnehage/skole/SFO. For uke 28 er tallet om lag 68 doser, mens anslaget for uke 29 er om lag 115 doser. Dette er foreløpig så langt vi har kunnskap om totalt antall vaksinedoser tildelt Stange kommune, og disse tallene kan endre seg.

Registrer deg om du ønsker vaksine 

Dersom du ønsker å bli vaksinert som ansatt i skole eller SFO i Stange kommune, og tilhører prioriteringsgruppe 10 eller 11, åpner du dette skjemaet og bekrefter ønsket gjennom å svare på spørsmålene der. Frist onsdag 30.juni.

Etter at du har bekreftet ønsket ditt gjennom å fylle ut skjemaet i lenken over, må du registrere seg i vaksinekø snarest mulig slik at arbeidsgiver skal kunne booke vaksinasjonstime for deg.

NB! Er du ansatt i en barnehage eller ved Steinerskolen, skal du ikke bruke skjemaet. Her organiseres vaksineringen via styrer og daglig leder. Men du må fortsatt registrere deg i vaksinasjonskøen dersom du ønsker vaksinen.

Viktig å merke seg:

 • Kommunen oppfordrer til å takke ja til vaksine, men all vaksinering er frivillig.
 • Vaksinen er gratis
 • Alle ansatte som ønsker å bli vaksinert som ansatt i barnehage/skole/SFO i Stange kommune, må registrere seg i vaksinekø snarest. Dette er nødvendig for at arbeidsgiver skal kunne booke vaksinasjonstime for den enkelte.
 • Ansatte blir tildelt vaksinasjonstime pr sms fra Helseboka (avtale for dose 1 og dose 2). Når man mottar denne sms’en, må man fylle ut det digitale egenerklæringsskjemaet som er lenket fra sms’en. Utfylling av det digitale egenerklæringsskjemaet må gjøres i forkant av hver vaksinedose.
 • Det er dessverre ikke mulig å endre tidspunkt for oppsatt vaksinasjonstidspunkt. Dersom man ikke ønsker å benytte den tildelte timen er alternativet å vente på sin tur i køen som innbygger i egen kommune. Ved sykdom, karantene, begravelser o.l kan det gjøres unntak fra denne regelen. 
 • Dersom du allikevel ikke ønsker å benytte deg av vaksinasjonstimen kan du selv avbestille denne ved å logge deg inn i Helseboka
 • Ved akutt sykdom samme dag som du skal vaksineres må du snarest mulig gi beskjed til vaksinetelefonen 65 56 20 15 slik at vaksinedosen kan benyttes til andre som venter i vaksinekø.

 

På vaksinasjonsdagen

 • Vaksineringen foregår gruppevis på en av banene i Stangehallen.
 • I vaksinasjonslokalet vil det være helsepersonell tilstede.
 • Det anbefales at du har på deg en t-skjorte eller trøye slik at det er enkelt for vaksinatøren å få satt sprøyta i overarmen din.
 • Under vaksineringen sitter du i et rom sammen med andre.
 • Etter vaksineringen vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter
 • Du vil få utdelt munnbind på vaksinasjonsstedet, og du må følge gjeldende råd i forhold til håndhygiene og avstand.
 • På grunn av strenge smittevernregler slipper du dessverre ikke inn i vaksinasjonslokalet før oppsatt time. Møt derfor ikke opp for tidlig
 • Husk å ta med legitimasjon.

 

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i annen generell informasjon om koronavaksinasjon på kommunens nettside.