Utredningsdokumenter

Kunnskapsgrunnlaget
Kommunalsjef for oppvekst - digital orientering

Høringsbrev

Høringsbrev 
Høringsbrev barn og unge

Underlagsdokumenter

Fotnote 77, Underlagsdokument analyse av alternativer». Revidert 14.09.21 (xlxs)
Analyse alternativer (xlxs)
Underlagsdokument finanskostnader (xlxs)
Underlagsdokument lærernorm (xlxs)
Underlagsdokument kostnadsoversikt skoler, historiske tall (xlxs)
Underlag drifts- og investeringskostnader barnehage
Investeringsmessige konsekvenser skoler
Underlag til Driftsutgifter for alle alternativer skole
Antall barn per skolekrets
Mulighetsstudie ny barneskole Romedal og Tangen
Befolkningsfremskrivning skolekretser mars 2021 (PDF)

Aktuelle dokumenter

Utredning 2017: Høringsdokument - rådmannens vurdering og anbefaling (PDF)
Utredning 2017: Telemarksforsking sin rapport fra 2014 (PDF)

Høringsinnspill

Høringsinnspill samlet i ett dokument

FAU Breidablikk skole
FAU Espa skole og barnehage
FAU Romedal ungdomsskole
FAU Tangen skole
FAU Vallset skole
FAU Solvin skole
FAU Åsbygda skole
Espa barnehage foreldreråd
FAU Vallset barnehage
Elevråd Hoberg skole
Elevrådet Vallset skole
Eleverådet Stange ungdomsskole
Elevrådet Breidablikk skole
Elevrådet Espa skole og barnehage
Elevrådet Ottestad ungdomsskole
Elevrådet Åsbygda skole
Utdanningsforbundet Stange kommune
Utdanningsforbundet Romedal u-skole
Utdanningsforbundet Espa skole og barnehage
Utdanningsforbundet Breidablikk skole
Utdanningsforbundet Tangen skole
Utdanningsforbundet Hoberg skole
Utdanningsforbundet Solvin skole
Utdanningsforbundet Åsbygda skole
Utdanningsforbundet Vallset skole
Fagforbundet Espa skole og barnehage
Åsbygda idrettslag
Ilseng idrettslag
Espa idrettslag
Vallset idrettslag
Tangen vel
Romedal Vel
Espa vel
Vallset inn i framtida
Åsbygda i utvikling
Espa arbeiderforening
Integreringsrådet
Kolomoen grendelag
Vallset menighetsråd
Eldrerådet
Stange ungdomsråd
Barn og unges talsperson i plansaker
Tangen arbeiderlag 
Tangen arbeiderlag 2
Romedal og Vallset jente- og guttekorps
Beboere Vallset bo- og servicesenter
Ingeborg Refling Hagens kulturhus
Joker Åsbygda
Ilseng fritidsklubb
To elever Åsbygda skole
To elever ved Vallset skole
Enkeltelev Vallset skole
Enkeltelev Vallset skole (JPG)
Margit Jensen Vogsland med flere
Eli Rønningsbakken Denais
Lars Hetland Ringnes og Stine Ringnes
Torben Daub
Terje Vestheim
Eli Mæhlum
Ragna Søberg og Kim Erlend Torheim
Linda Lundsbakken