Uke 5

Innen utgangen av uke 5 vil de fleste i aldersgruppen 85+ ha fått tilbud om vaksine. Dersom du tilhører denne gruppen og ikke har fått tilbud om vaksinasjon, kan du ringe kommunens vaksinasjonstelefon.

I uke 5 ble det sendt ut brev til innbyggere i kommunen i aldersgruppen 75-84 år, med informasjon om å registrere seg for om de ønsker vaksine eller ikke. I denne aldersgruppen har vi ca. 1400 personer. De som takker ja til tilbud om vaksinering, vil kunne bestille time for vaksinasjon, så snart det er deres tur. Stange kommune følger nasjonale retningslinjer for prioriteringsrekkefølge.

Uke 6

I uke 6 hadde vi to vaksinasjonsdager for innbyggere over 75 år. 
Av innbyggere i aldersgruppen 85+, er det noen som av ulike grunner ikke har tatt vaksinen. De av disse som ønsker å ta vaksinen, følges opp videre av kommunen.
 
Mange har nå registrert seg i vaksinasjonskø. Vi oppfordrer fortsatt innbyggerne til å registrere seg for om de ønsker eller ikke ønsker vaksinen. Da vil du få tilbud om vaksine når det blir din tur. Du kan registrere deg her. 

Uke 7

I uke 7 mottok kommunen både Pfizer/BioNTech og AstraZeneca vaksiner. AstraZeneca vaksinen er den sist godkjente, og denne er tiltenkt helsepersonell som er under 65 år. Unntaket er helsepersonell under 65 år som har underliggende sykdommer med særlig høy risiko for alvorlig sykdom, det vil si personer i prioriteringsgruppe 4 https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/. Denne gruppen og de over 65 år bør ha vaksinen fra Pfizer. Helsepersonell som er påbegynt vaksinering av Pfizer/BioNTech, skal fortsatt ha dose 2 av dene.

Uke 8

I uke 8 mottok kommunen AstraZeneca vaksiner, som ble satt på helsepersonell. I tillegg mottok vi Pfizer/BioNTech som hovedsakelig ble satt som vaksinedose 2 for innbyggere over 75 år.

Uke 9

I uke 9 mottok kommunen  AstraZeneca vaksiner, som ble satt på helsepersonell. I tillegg mottok vi Pfizer/BioNTech som hovedsakelig ble satt som vaksinedose 2 for innbyggere over 75 år.

Uke 10

I uke 10 var det en vaksinasjonsdag for innbyggere over 75 år (Pfizer/BioNTech), dette var hovedsaklig dose 2 til allerede vaksinerte. Vaksinering med Astra Zeneca vaksinen er foreløpig satt på vent, etter FHI sin beslutning 11.3 om å sette denne vaksineringen på pause. Les mer her

Uke 11

I uke 11 fikk vi 204 doser av Pfizer/BioNTech dette var hovedsakelig dose 1 til innbyggere i vaksinekøen. 

Det betyr at vi denne uken Kunne fortsette å sende tilbud til innbyggere i gruppen 75-84. Etter nye anbefalinger fra FHI 09.03.21 vil de eldste i gruppen 75-84 bli prioritert først. 

Vaksinering med Astra Zeneca vaksinen er foreløpig satt på vent, etter FHI sin beslutning 11.3 om å sette denne vaksineringen på pause. Les mer her

Uke 12

I uke 12 fikk vi 426 doser av Pfizer/BioNTech dette var hovedsakelig dose 1 til innbyggere i vaksinekøen.

Uke 13

I uke 13 fikk vi 330 doser av Pfizer/BioNTech disse var hovedsakelig dose 1 til innbyggere i vaksinekøen. I uke 13 startet vi vaksineringen av gruppe 4

Uke 14

I uke 14 fikk vi 588 doser av Pfizer/BioNTech disse var hovedsakelig dose 1 til innbyggere i gruppe 4 i vaksinekøen.

Uke 15

I uke 15 fikk vi 666 doser av Pfizer/BioNTech disse var hovedsakelig dose 1 til innbyggere i gruppe 4 i vaksinekøen.

Uke 16

I uke 16 fikk vi 588 doser av Pfizer/BioNTech disse var hovedsakelig dose 1 til innbyggere i gruppe 4 i vaksinekøen.

Uke 17

I uke 17 fikk vi 792 doser av Pfizer/BioNTech disse var både til dose 1 og dose 2. Denne uken startet vaksineringen av gruppe 5 i vaksinekøen.

Uke 18

I uke 18 fikk vi 726 doser av Pfizer/BioNTech disse var både til dose 1 og dose 2. Denne uken fortsatte vi med vaksineringen av gruppe 5 i vaksinekøen. Parallelt ble det invitert noen gjenstående i gruppe 4.

Uke 19

I uke 19 fikk vi 768 doser av Pfizer/BioNTech disse var både til dose 1 og dose 2. Denne uken fortsatte vi med vaksineringen av gruppe 5 i vaksinekøen. Parallelt ble det invitert noen gjenstående i gruppe 4.

Uke 20

I uke 20 fikk vi 780 doser av Pfizer-vaksinen. Disse var i stor grad til dose 2. 

Uke 21

I uke 21 fikk vi 804 doser av Pfizer-vaksinen. Disse var i stor grad til dose 2. Denne uken startet vi vaksinering av gruppe 6 i vaksinekøen.

Uke 22

I uke 22 fikk vi 1236 doser av Pfizer-vaksinen. Disse var i stor grad til dose 2. Denne uken startet vi vaksinering av gruppe 7 i vaksinekøen.

Uke 23

I uke 23 fikk vi 906 doser av Pfizer-vaksinen. Disse var i stor grad til dose 2. Denne uken startet vi vaksinering av gruppe 8 i vaksinekøen

Uke 24

I uke 24 fikk vi 978 doser av Pfizer-vaksinen.

Uke 25

I uke 25 fikk vi 1116 doser av Pfizer-vaksinen

Uke 26

I uke 26 fikk vi 1068 doser av Pfizer-vaksinen

Uke 27

I uke 27 fikk vi 660 doser av Pfizer-vaksinen

Uke 28

I uke 28 fikk vi 780 doser av Pfizer-vaksinen

Uke 29

I uke 29 fikk vi 1332 doser av Pfizer-vaksinen

Uke 30

2018 doser (918 doser Comirnaty (Pfizer) og 1100 doser Spikevax (Moderna).