Folkehelseinstituttet (FHI) presiserer at tallene er usikre og scenariet gir et foreløpig bilde basert på den informasjonen de har nå. Kalenderen bygger på forventet leveranse og distribusjon av Pfizer-BioNTech, Moderna og AstraZeneca.  Vaksineringsscenariet viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor FHI antar at anbefalte prioriteringer blir fulgt nøye og at kommunene vaksinerer i samme tempo.

Du kan lese hele vaksinasjonssenarioet på FHI sin hjemmeside.

Vaksineringsscenario