VIKTIG INFO TIL DERE SOM HAR MOTTATT BREV I ALDERSGRUPPEN 65-74 ÅR: Dersom du allerede har registrert deg i vaksinekøen, trenger du ikke å registrere deg på nytt.

Til deg som får melding om at du kan bestille vaksinetime: For å fullføre timebestilling må du logge inn på BankID. Du mottar SMS med bekreftelse på 2 bestilte timer og lenker til egenerklæring som må fylles ut 2 dager før vaksinasjon.

Ikke slett mottatte SMSer.

Trenger du hjelp til å bestille timer, prøv å be pårørende eller en venn til å hjelpe deg før du ringer til kommunen. Her kan det oppleves litt kø før du kommer gjennom.


Koronavaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksine. Vaksinen er gratis for alle, og det er frivillig å la seg v­­aksinere. I Stange foregår vaksineringen i Stangehallen. Vi følger prioriteringsrekkefølgen til FHI, og informerer innbyggerne etter hvert som det er deres tur til å få vaksine. 

Status for koronavaksinering i Stange

Status uke 15

Oppdatert 12. april

Antall personer vaksinert med 1 dose3600
Antall personer vaksinert med 2 doser 1313
Vaksinert i uke 14588 (hovedsakelig dose 1)
Forventet antall vaksinedoser uke 15666 (hovedsakelig dose1)
Forventet antall vaksinedoser uke 16588 (hovedsakelig dose 1)

(De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose.)  Oppdatert fra FHI

 

Endret doseintervall Comirnaty – Pfizer/BioNTech

Fra og med denne uken settes Pfizer vaskinen med seks ukers intervall mellom dosene etter nye retningslinjer fra FHI. Dette vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom.

Et forlenget intervall mellom dosene vil bidra til at flere personer i risikogruppene kan få sin første vaksinedose tidligere, og dermed beskyttes mot alvorlig sykdom. Oppfølgingsstudier fra bruk av vaksinen i Storbritannia tilsier at beskyttelsen mot et mer alvorlig forløp av sykdommen etter første dose mRNA-vaksine er god i minst 6 uker. Dette har ikke tilbakevirkende kraft, slik at de som har fått satt mRNA-vaksine frem til 15. mars skal opprettholde sin avtale om andre dose 21 dager etter første dose. 

Dersom det har gått lenger enn 6 uker, er likevel begge doser tellende og man må ikke starte på nytt.

Gruppe 4

I uke 13 startet vaksineringen av gruppe 4, og vi vaksinerer nå alle som er 65 år eller eldre, og utvalgte helsepersonellgrupper. I tillegg til 18-64 år med høy risiko. Les mer her....... Dersom du allerede har registrert deg i vaksinekøen, trenger du ikke å registrere deg på nytt.

Plan for uke 15

I uke 15 får vi 666 doser av Pfizer/BioNTech disse er hovedsakelig dose 1 til innbyggere i gruppe 4 i vaksinekøen.

Plan for uke 16

I uke 16 får vi 588 doser av Pfizer/BioNTech disse er hovedsakelig dose 1 til innbyggere i gruppe 4 i vaksinekøen.

Tidligere uker


Registrer deg i vaksinasjonskø

Klikk her for å registrere deg i vaksinasjonskø

For å få vaksine mot covid-19 i Stange, er det opprettet et digitalt registreringssystem hvor du kan melde din interesse for vaksine. De som ønsker vaksine, registreres i en vaksinasjonskø. En vaksinasjonskø er en oversikt over hvem som ønsker vaksine eller ikke. Det er ikke slik at de som registrerer seg først, står først i køen. Du plasseres i køen ut fra hvilken prioriteringsgruppe du tilhører.

Klikk her hvis du trenger veiledning om hvordan du registrerer deg i vaksinekø

Kommunen vet foreløpig ikke hvor mange vaksiner som vil være tilgjengelig til enhver tid. Alle som skal få tilbud om vaksinen får informasjon etter hvert som det er deres tur. 

Vaksinasjonstelefon

For de som ikke har mulighet til å registrere seg elektronisk, vil vi bistå via publikumstelefonen for koronavaksinasjon, telefon 62 56 20 15.

Hvis du opplever bivirkninger utover ømhet på innstikkssted og milde symptomer, er det nyttig at du melder dette elektronisk på melde.no.

Sjekk også at du er oppført med korrekt mobilnummer og e-postadresse i kontakt- og reservasjonsregisteret. Kommunen bruker mobilnummeret du har lagt inn i registeret for å kontakte deg når du får tilbud om korona-vaksinering. 

Data om fylker og kommuner baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte, og sammenfaller ikke alltid med fylke eller kommune personen bor/ oppholder seg i eller får vaksinen i (vaksinasjonssted).

Kommunen vil motta nye doser med vaksiner ukentlig i tiden fremover, men det er usikkert hvor mange doser vi mottar ved hver levering.

Siden uke 2 i januar, har vi holdt av inntil 20% av dosene for å vaksinere prioritert helsepersonell, i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Vaksinering - trinn for trinn