vaksinestasjonDenne siden oppdateres fortløpende med informasjon om koronavaksinasjon i Stange.

Informasjon til innbyggere i aldersgruppen 85+

Kommunen sender i disse dager ut informasjonsbrev til alle innbyggere som er født i 1936 eller tidligere. Er du i denne aldersgruppen, vil du etter hvert også bli oppringt med tilbud om å bestille time til vaksinering.

Brev fra kommunen til innbyggere i aldersgruppen 85+

Vi ber om at alle tar telefonen selv om det kan være et ukjent nummer. Dette gjelder også de som ikke ønsker å ta vaksinen.

Hvem får tilbud om vaksine?

Alle som skal få tilbud om vaksine, får informasjon etter hvert som det er deres tur. På nåværende tidspunkt skal du derfor ikke kontakte kommunen eller fastlege for å sette deg på venteliste.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

1.

Innbyggere med langtidsplass i institusjonene og beboere i tilsvarende boform for eldre med heldøgnsbemanning (Vallset bofellesskap for personer med demens og helsdøgnsbemannede omsorgsboliger ved Stange helse- og omsorgssenter)

Første vaksine er utført i Stange, nye langtidspasienter vil bli forløpende vaksinert
2.Alder 85 år og eldreStartet 7 januar og pågår i januar og februar
3.Alder 75-84 år 
4.Alder 65-74 år og enkelte personer med høy risiko 18-64 år utfra nasjonalt definerte tilstander:
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5.Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand 
6.Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 
7.Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand 
8.Alder 55-64 
9.Alder 45-54 år 

Innbyggere som ønsker koronavaksinen, skal vaksineres i den kommunen de bor i. Dette er i tråd med kommunens vaksinasjonsprogram. Hvis du har fastlege i en annen kommune skal du derfor allikevel vaksineres i den kommunen du bor i.

Kommunene har valgt å avsette inntil 20% doser til helsepersonell i prioritert rekkefølge i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger. Prioritert helsepersonell vil få tilbud om vaksine fra egen arbeidsgiver.

Stange kommune følger med på nasjonale føringer og justerer vaksinasjonsplanen fortløpende.

Les spørsmål og svar om vaksineringen i Stange her

Vaksinasjonssteder

Stangehallen er vaksinasjonssted for de aller fleste innbyggere i kommunen.

Innbyggere med langtidsplass i institusjonene og beboere i tilsvarende boform for eldre med heldøgnsbemanning, blir vaksinert der de bor.

Vaksinasjon i hjemmet kan bli tilbudt etter vurdering, der det foreligger særskilte årsaker for dette.

Alle som får time til vaksinering, vil få beskjed hvor de skal møte opp. På grunn av de strenge smittevernreglene, ber vi om at ingen møter før den oppsatte tiden.

Om vaksinen

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse for dem som er mest utsatt for alvorlig forløp ved en koronavirusinfeksjon.

Vaksinen som Stange kommune har mottatt foreløpig heter Comirnaty (BioNTech, Pfizer). Denne vaksinen har først effekt 1-2 uker etter at 2 doser er satt med 21 dagers mellomrom.

Kommunen justerer planene fortløpende etter oppdateringer knyttet til volum og ankomsttidspunkt for vaksine til Norge.

Kommunen vil motta nye doser med vaksiner ukentlig i tiden fremover, men det er usikkert hvor mange doser vi mottar ved hver levering.

Mer informasjon:

Stange kommunes publikumstelefon: 62562015 hverdager 9-11 og 12-14. Dersom spørsmålene er helserelatert må fastlegen kontaktes.

Informasjon om koronavaksine på Helsenorge.no 
Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI.no

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Noen bilder fra vaksinestasjonen i Stangehallen