Det er arrangør/den enkelte virksomhet som er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende lovverk og anbefalinger fra myndighetene, og sørge for at dette følges til enhver tid. Kommuneoverlegene skal ikke godkjenne arrangementer eller planer for smitteverntiltak.