Retningslinjene under gjelder søknader om støtte til ulike kulturprosjekter som ikke er en del av ordinær drift/aktivitet, og som mottas og behandles forløpende gjennom året. Formålet med disse retningslinjene er å opplyse deg som søker om søknadskrav, vurderingskriterier og praksis, og på denne måten bidra til en mer åpen og forutsigbar saksbehandling.

Vi oppfordrer til bruk av kommunens Søknadsskjema for kulturmidler uten fast søknadsfrist, da skjemaet etterspør den informasjonen som vi trenger for å kunne saksbehandle din søknad.

Retningslinjer for kulturtilskudd i Stange kommune
Søknadsskjema for kulturmidler uten fast søknadsfrist

For spørsmål, kontakt:
Allmennkultur: Nina Halvorsen
Idrett og friluftsliv: Line Kongssund