Søknadsfrist 1. mai

Nedenfor er det oversikt over ulike type kulturmidler som lag og foreninger har kunnet søke på.
Her ser du også hvilke vedlegg som skulle sendes med på de ulike tilskuddene. Klikk her for å komme til søknadsskjema

Tilskuddsgruppe

Type tilskudd  (i parantesen står det hva som skal legges ved)

Til fordeling

Idrett

Tilskudd til idrettsskoler (ingen vedlegg)

30 000

 

Aktivitetsstøtte idrett (ingen vedlegg)

105 000

 

Driftstilskudd idrettsanlegg (legg med regnskap og årsmelding)

320 000

Idrett/friluftsliv

Folkehelsemidler lavterskel idrett/friluftsliv (budsjett legges inn i søknaden)

95 000

 

Turstilag kan søke tilskudd til opparbeiding/oppgradering av tursti

(ingen vedlegg, men budsjett legges inn i søknaden)

50 000

Lekeplasser

Tilskudd til opparbeiding/oppgradering av lekeplasser
(ingen vedlegg, men budsjett legges inn i søknaden)

32 000

Kulturhus

Driftstilskudd kulturhus (Kun større forsamlingshus kan søke: 
Samfunnshus på Ilseng, Åsbygda, Vallset og Herredsvang)
Legg ved regnskap og årsmelding.

52 000

Fritidsklubber

Tilskudd til lagsdrevne fritidsklubber (regnskap skal legges med)

105 000

Eldre

Kulturaktiviteter for eldre (årsmelding skal legges med)

42 000

Funksjonshemmede

Kulturtiltak funksjonshemmede (regnskap og årsmelding skal legges med)

32 000

Allment kulturarbeid

Aktivitetsstøtte allmennkultur (Legg med regnskap og årsmelding)

149 000

 

Investeringstilskudd allmennkultur (legg med regnskap og budsjett)

104 000

Saksbehandlere for kulturmidler i oversikten over er:
Line Kongssund: Tilskudd til idrettsskoler, aktivitetstøtte idrett, driftstilskudd idrettsanlegg, tilskudd til lekeplasser og folkehelsemidler lavterskel idrett/friluftsliv.
Bente Myhr: Kulturtiltak eldre, aktivitets- og investeringstilskudd til annet kulturarbeid og driftstilskudd kulturhus.
Rolf Olav Hårseth: Kulturtiltak funksjonshemmede


Andre typer tilskudd