• Ikke møt opp dersom du er syk, har luftveissymptomer eller andre symptomer på Covid-19.Personer som er i karantene eller isolasjon kan ikke delta. 
  • God hånd og hostehygiene. Håndvask eller hånddesinfeksjon utføres før og etter undervisning.
  • Elever i faste øvingsgrupper kan fritas for avstandskravet på 1 m dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utføres normalt (gjelder ikke foresatte, publikum o.l.)
  • Foresatte kan følge og hente utenfor undervisningslokalet (utendørs), men blir ikke med inn. Elever som har behov for assistanse på timen, avtaler dette med lærer på forhånd. Møt helst rett før undervisningen starter. Elever/grupper forlater rommet før neste slipper inn.
  • Eleven har med nødvendig utstyr hjemmefra til undervisningstimen. Elevene tar med egen drikkeflaske ved behov, og tar det med hjem etter timens slutt.
  • Mobiltelefon og nettbrett oppbevares i egen jakke eller sekk under timen. Unntak er fag som benytter dette i undervisning.
  • Tørking av instrument som krever det, gjør eleven fortrinnsvis hjemme. Gjøres dette på timen, sørg for god smittehåndtering av pusseklut. Spytt/kondens fra blåseinstrument samles direkte i papir som kastes med etterfølgende håndvask, jf. råd fra Folkehelseinstituttet. For råd om rengjøring av instrument, snakk med din lærer.

 

 

Vi gleder oss til å treffe dere!

Hilsen alle i Stange kulturskole