• Ikke møt opp dersom du er syk. Her gjelder samme regler som for oppmøte på skolen.
 • God hånd og hostehygiene som på skolen. Vask hender før du drar til undervisning, når du ankommer og forlater undervisningslokalet og når du kommer hjem.
 • Hold alltid minimum 1 meter avstand til andre. Ved sang og bruk av blåseinstrument gjelder minimum 2 meter avstand til andre.
 • Foresatte kan følge og hente utenfor undervisningslokalet, men blir ikke med inn. Elever som har behov for assistanse på timen, avtaler dette med lærer på forhånd. Møt presis og ikke for tidlig. Elever forlater rommet før neste slipper inn. Individuelle timer forkortes med fem minutter for å ivareta renhold og logistikk. (Enkelte elever med undervisning på Hamar kulturhus får nærmere beskjed om hva som gjelder der)
 • Toalettbesøk gjøres unna hjemme. Må eleven likevel benytte toalettet gis beskjed til lærer.
 • Stasjonært utstyr som slagverk og piano rengjøres på berørte flater mellom hver elev (lærer benytter eget instrument). Stoler rengjøres mellom hver elev, det samme gjelder notestativ når eleven ikke har medbrakt.
 • Eleven har med nødvendig utstyr hjemmefra til undervisningstimen. Utstyr skal ikke deles eller lånes av andre.
 • Elevene tar med egen drikkeflaske ved behov, og tar det med hjem etter timens slutt.
 • Mobiltelefon og nettbrett oppbevares i egen jakke eller sekk under timen. Unntak er fag som benytter dette i undervisning
 • Læreren tar ikke i elevenes instrument, unntatt ved behov for stemming av strengeinstrument og hjelp til bytte av fliser og rør på treblåseinstrument. Lærer benytter engangshansker og instrumentet overleveres slik at énmetersregelen overholdes.
 • Tørking av instrument som krever det, gjør eleven fortrinnsvis hjemme. Gjøres dette på timen, sørg for god smittehåndtering av pusseklut.
 • Spytt/kondens fra blåseinstrument samles direkte i papir som kastes med etterfølgende håndvask, jf. råd fra Folkehelseinstituttet.
 • For råd om rengjøring av instrument, snakk med din lærer.

Vi gleder oss til å treffe dere!

Hilsen alle i Stange kulturskole