10 turer i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en bedre helse og få gode naturopplevelser. Vi fortsetter med kvittering i mobilappen DNT SjekkUT som registrerer ditt postnærvær elektronisk når du er 50 meter i nærheten av posten.  I år blir det noen tilpasninger for at turene skal være trygge og smittefri. Det er viktig at du HOLDER AVSTAND – både underveis på turene og på postene.  Vi oppfordrer i størst mulig grad til å bruke «SjekkUT-appen.» Du kan også ha med penn for å notere koden som står på bøtta, uten å ta på bøtta.

Vi håper du tar med familie og venner til disse turmålene som vil bidra til at du blir bedre kjent i denne kommunen. Dette er et samarbeid mellom Stange kommune, og Hamar og Hedemarken Turistforening, Stange krets.

JordbærkirkaTurene er: (last ned kartet her)

  1. Mohue
  2. Veltsjøplassen
  3. Jordbærkirka
  4. Muslibenken
  5. Nøkken ved Raasvea
  6. Furua møter Svartelva
  7. Røhnekoia
  8. Våletjernet
  9. Styggmyra
  10. Bygdebergskjempen