Omsorgsdager/ «sykt-barn» dager når skole/barnehage åpner

Ordningen med utvidet kvote på omsorgsdager (dobling av ordinær kvote) ble innført fordi barnehager og skoler stengte. De utvidede kvotene gjelder ut 2020. Du har rett til å benytte omsorgsdager dersom barnet er sykt eller skole/barnehage er stengt. Les mer om omsorgsdager på nav.no.  

Når skolen/barnehagen er åpen, er det ikke anledning til å benytte omsorgsdager med mindre barnet er sykt eller tilhører risikogruppe og etter vurdering ikke kan gå på skole/barnehage. Hvilke barn som tilhører risikogruppe og tilrettelegging i barnehagen kan du lese mer om her

Dersom du har brukt opp kvoten din med omsorgsdager, må du påregne å bruke ferie, avspasering eller permisjon uten lønn. Dette må avklares med din leder. Det er også anledning til å overføre omsorgsdager mellom foresatte. Les mer om det her.

Dersom du ikke vil sende barnet på skole/barnehage til tross for at barnet er friskt/ikke tilhører risikogruppe, må du påregne å bruke ferie, avspasering eller permisjon uten lønn. Denne type fravær må avklares med din leder og må vurderes etter driftshensyn på arbeidsplassen. 

Ansatte som har oppgaver på arbeidsplassen

Dersom du har oppgaver på arbeidsplassen som medfører oppmøte, kan du ikke nekte å møte på jobb på grunn av frykt for smitte.Les mer i neste punkt for ansatte som tilhører risikogruppe. Ta kontakt med din leder dersom du ønsker samtale med en fra bedriftshelsetjenesten.

Dersom du ønsker å være fraværende fra jobb og ikke er syk, må du benytte ferie, avspasering eller permisjon uten lønn. Dette avtales med din leder og må vurderes utfra driftshensyn på arbeidsplassen.  

Ansatte som er i risikogruppe

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt for tilrettelagt arbeid. Om du ikke kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver kan det være aktuelt med omdisponering til annet arbeid. For noen ansatte kan det være aktuelt med sykmelding fra lege.

Her finner du informasjon om hvem som er i risikogruppenog hvilke grupper det er aktuelt å særskilt tilrettelegge for kan du lese mer om her.

Dersom du er i risikogruppen og er bekymret for å møte på jobb, må du ta kontakt med din fastlege for å få en vurdering på din situasjon. Du må ta kontakt med din leder og sammen vurdere behovet og muligheten for tilrettelegging. I noen tilfeller vil det være aktuelt med sykmelding.