Her kreves ingen forkunnskaper, kun hjerte for andre og et ønske om å utgjøre en forskjell

Stange kommune ønsker flere frivillige som kan bistå sambygdinger med konkrete oppgaver i en ny hverdag. Oppdragene vil være konkrete og gjennomførbare for de fleste som er friske, og som har tid og anledning til å hjelpe. Det dreier seg i stor grad om:

  • Kjøp og transport av mat til innbyggere i karantene/isolasjon
  • Transport av medisiner til eldre med behov for helsehjelp
  • Ledsagelse av særlig eldre personer til nødvendig helsehjelp
  • Bidra med informasjonsspredning til spesifikke grupper
  • Være telefonvenn for de som trenger noen å prate med

Røde kors gjør allerede et viktig arbeid i å bistå kommunens innbyggere. Dersom du er medlem i en av disse foreningene i kommunen, anbefaler vi at du engasjerer deg via disse. Alle andre som ønsker å bidra kan klikke på denne linken:

Bli frivillig og registrer deg her  

Behovet er håndterbart akkurat nå, men kommunen må ta høyde for at situasjonen kan eskalere og ha nok frivillige å ta av hvis og når det trengs. Det betyr at noen vil oppleve å ikke bli kontaktet, det er likevel viktig for oss at du er der for å betrygge muligheten for å håndtere situasjonen i det videre.

Det er Ottestad frivilligsentral som tar imot henvendelsene og svarer på telefon, men det gjelder for hele kommunen.

Frivilligsentralens vakttelefon 62 57 61 79 er åpen:

  • Hverdager fra kl.10-14.00
  • Lørdager kl. 10.00-14.00