Informasjon til næringslivet i Stange kommune

Vi har forsøkt å samle informasjon i forbindelse med Koronasistuasjonen, som kan være nyttig for næringslivet. Det kommer nye retningslinjer og ny informasjon hver dag. Det betyr at det vi legger ut i dag, muligens ikke er reelt i morgen, så hold dere oppdatert.

Oversikt over nasjonale tiltak:

For arbeidsliv:
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?expand=factbox2693694

Betydelig fall i aktiviteten og kraftfulle økonomiske grep:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/betydelig-fall-i-aktiviteten-og-kraftfulle-okonomiske-grep/id2694274/

NAV:

Arbeidsgiver:
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-min-situasjon

Permisjon på grunn av Korona – informasjon:
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permisjon – skjema:
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permittering

Husk å be alle permitterte eller oppsagte personer om å registrere seg på www.arbeidsplassen.no

Landbruket har behov for arbeidskraft i tiden som kommer. Her kan man også registrere seg på www.arbeidsplassen.no om man har ledig kapasitet.

Selvstendig næringsdrivende/frilanser:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Privatperson/ansatt:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon

Permitteringer – arbeidsgiver:
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Permitteringer – dagpenger:
https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Sparebank 1 Østlandet:

Infoside for bedrifter:
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/bedrift.html

Krisekutt fra Norgesbank og tiltakspakke fra regjeringen:
https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/nyheter/krisekutt-fra-norges-bank-og-tiltakspakke-fra-regjeringen--mer-v.html

Innovasjon Norge:

Søknadskjema for avdragsutsettelse:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/

Hvordan kan Innovasjon Norge hjelpe deg som bedrift i koronakrisen:
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/sporreundersokelse-om-konsekvenser-av-koronavirus/

Innovasjon Norge setter ned renten: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/innovasjon-norge-setter-ned-rentene/

Tiltak for norsk næringsliv – Hva gjør Innovasjon Norge: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/tiltak-for-norsk-naringsliv--hva-gjor-innovasjon-norge/

VIRKE:

https://www.virke.no/koronaviruset/

NHO:

Svar om permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere fra NHOs advokater:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Krisepakke 19. mars: Ekstraordinære tiltak for en ekstraordinær situasjon:
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/for-en-spesiell-tid/

Permittering:
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/permittering/

Landbruksdirektoratet

Koronavirus og tilskudd til avløsning ved sykdom

Norsk landbrukssenter

 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende, tiltakspakke:

https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-og-naeringsdrivende

Innovasjon Norge

Viktig info til bedrifter fra FHI

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Brosjyre og video om korona viruset på flere språk:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Hamarregionen utvikling

Praktisk informasjon til bedrifter i Hamarregionen

 

Følg for øvrig med i media om ulike «pakker» som lanseres for næringslivet fortløpende.