Biblioteket

Biblioteket er stengt fra 13. mars. Personalet vil være tilgjengelig på e-post: bibliotek@stange.kommune.no
Følg denne lenken for mer informasjon.

Fritidsavdelingen

Ottestad ungdomshus stenger fra 12. mars, og aktivitetsgrupper opphører. Støttekontaktfunksjon fortsetter og vurderes i hvert tilfelle.

Flyktningetjenesten

Voksenopplæringen stenger. Det jobbes med tiltak innenfor fjernundervisning for de som kan følge dette. Deltakere er informert personlig på senteret 12. mars.

Arrangement:

Arrangement avlyses/utsettes ut april. Ingeborgdagene utsettes. 

Kulturskolen:

Kulturskolen tilbyr nå alternativ undervisning i de fleste fag. Alle arrangement ut april er avlyst/utsatt.
Følg denne lenken for mer informasjon.