Har du spørsmål om koronaviruset? Tror du at du kan være smittet eller at du må i karantene?

Da skal du ringe Hamarregionens koronatelefon på 477 70 075. 

Hamarregionens koronatelefon er åpen: (NB! endringer i åpningstiden kan skje på kort varsel)

  • hverdager  fra kl. 09:00 – 18.00
  • onsdag 8. april, helg og helligdager kl. 11.00-17.00

Koronatelefonen avlaster legevakten og fastlegene, som opplever stor pågang. Koronatelefonen besvares av kvalifisert helsepersonell. 

Hvem blir testet for smitte?

For å bli henvist til teststasjonen på Vikingskipet må du ha henvisning fra enten koronatlelefonen, legevakt eller fastlege. Les mer om kriteriene for testing på Folkehelseinstituttets nettsider.

Koronatelefonen svarer på spørsmål som:

  • Trenger jeg å være i karantene/isolasjon?
  • Hvordan skal jeg forholde meg i karantene/isolasjon?
  • Trenger jeg å ta koronaprøve?
  • Trenger jeg å kontakte lege?

Du kan også ringe Folkehelseinstituttet for råd og veiledning på tlf. 815 55 015 på hverdager mellom 08:00 og 15:30.

Dersom du er alvorlig syk og trenger øyeblikkelig helsehjelp, kontakt 116 117. Dersom liv og helse er i fare, ring 113.

Er du frisk, men har spørsmål ? 

Ring informasjonssenteret 62 56 20 00