Visma Flyt Skole er det administrative systemet i Stangeskolen. Systemet skal brukes i kommunikasjon mellom hjem-skole.

Mer informasjon om blant annet innlogging i Visma Flyt Skole hjemmeweb-portal og app, samt informasjon om andre systemer og utstyr, finner du i Informasjonsheftet digitale systemer og utstyr i Stangeskolen.

Her vil du finne veiledere som kan være en støtte for foreldre i hjem-skole-samarbeidet, og for å finne fram eller utføre handlinger i skolens digitale løsninger.


Informasjon knyttet til covid-19