bufdir

FOTO: bufdir

I Stange tilbyr vi fortidlig fødte barn et eget program som innbefatter kontakt med helsesykepleier, lege, fysioterapeut og ev. HIPPT (Hedmarken Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste). Helsestasjonsprogram for premature barn