Ottestad ungdomsskole

Hege Alfstad Bergsodden(helsesykepleier)

Rune Skaar (stangehjelper)

98260331

91372797

Romedal ungdomsskole

Marthe Lien Lundby (helsesykepleier)

Pål André Moen (stangehjelper)

41615187

91558113

Stange ungdomsskole

Kjersti Øien Skjold (helsesykepleier)

Kari Anne Strøm Haraldstad (stangehjelper)

91175208

93456011

Steinerskolen ungdomsskole

Hege Alfstad Bergsodden (helsesykepleier)

Miriam Schytte (stangehjelper)

98260331

94154787

Jønsberg videregående skole

Astrid Torgunrud (helsesykepleier)

Marianne Aabakken Farstad (stangehjelper)

94787388

41478056

Stange videregående skole

Anne Lise Nilssen (helsesykepleier)

Rita Oja / Caroline Miriam Skaar (stangehjelper)

91742050

90274107

Steinerskolen videregående skole

Anne Lise Nilssen (helsesykepleier)

Astrid Torgunrud (helsesykepleier)

91742050

94787388

Skoleleger

Nena Mimic (helsestasjon for ungdom)

Alena Sandru

Stefan Obytz

Vivian Tran