slik at barn og unge skal få en god start i livet: at de blir sett, hørt og tatt vare på.
 

Vi har fast «åpen dør» på skolene og er ellers tilgjengelige på mobil/SMS.

8. trinnIndiviudell samtale med alle elever 
9. trinnSamlivsundervisning 
10. trinnVaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliovaksine