I høst begynner vi med en traumegruppe i Stangehjelpa. Traumegruppen er ikke ment som bearbeiding av selve hendelsen/hendelsene, men håndtering av symptomer. Målet er å gi deg en forståelse for effektene traumer har på daglig fungering og hvordan dette påvirker kropp, tanker og følelser. Kurset vil også handle om hva du selv kan gjøre for å håndtere dine vansker. Til hvert tema følger praktiske øvelser og hjemmearbeid. 


Se hovedsiden med link til oppdatert oversikt over tilbud til enhver tid


Stange rådhus, kommunestyresalen


Temaer:

- Posttraumatiske plager

- Søvnproblemer

- Konsentrasjon

- Triggere, ulike typer

- Triggere, håndtering

- Følelser

- Oppmerksomt nærvær

- Identitet/mening

- Sorg

Gruppen går over ti ganger. Hver samling varer i to timer inludert pause. Gruppen vil bestå av cirka 8 deltakere. 

Ta kontakt hvis du vil høre mer om traumegruppen.