Stange kommune har anskaffet nytt oppvekstadministrativt system. Systemet for skoler og SFO, Visma Flyt Skole, tas i bruk 01.08.2019.

Vedlagt ligger utfyllende informasjon til foresatte om kommunikasjon mellom hjem og skole, f.eks meldinger, fraværsregistrering osv.

Som foresatt vil du ha tilgang til Visma Flyt Skole via nett og app. Vedlagt finner du temahefter som beskriver både nettløsningen og appen.

For å få tilgang går du inn på https://skole.visma.com/stange og logger deg på via ID-porten. 

Informasjon til foresatte finner du her >>> 

Temahefte om foresattapp finner du her >>>

Temahefte om hjemmeweb finner du her >>>