Krav til stemmemottakere

  • Være nøyaktig å kunne jobbe under press
  • Følge arbeidsbeskrivelser
  • For å kunne jobbe som valgmedarbeider må du kunne logge deg på ID-porten med elektronisk ID (BankID eller MinID).
  • Kunne delta på obligatorisk opplæring (1 kveld) i uke 34/35.
  • Kunne jobbe begge valgdagene
  • Være fylt 18 år eller fylle 18 år i 2019
  • Ikke stå på liste ved årets valg


Godtgjøring

  • Godtgjøring etter fastsatte takster (kr. 1434,- pr. dag).
  • Tapt arbeidsfortjeneste etter kommunens gjeldende satser.
  • Skyssgodtgjøring etter kommunens regulativ.

Fyll inn skjema nedenfor, og oppgi hvilke lokaler du ønsker å jobbe i. Vi vil behandle søknadene fortløpende, og du hører fra oss innen kort tid.

Søndag er valglokalene åpne fra kl. 14.00 til 19.00. Mandag er valglokalet åpent fra kl. 09.00 til 21.00 Etter dette er det opptelling i valglokalet.


Navn på søker
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobilnummer
Epostadresse

Valglokaler
            Flere valg mulig

Andre opplysninger