I Stolpejakten i Stange er det ialt 45 poster, som du kan finne i perioden 1. juni og 1. november 2019. 

 -Takket være godt samarbeid blant frivillige organisasjoner, Hedmark fylkeskommune og Stange kommune, er vi stolte av å presentere dette folkehelsetiltaket, sier koordinator for idrett og friluftsliv Line Kongssund. O-laget Vallset/Stange har deltatt med fagkunnskap om kart og postlegging, NAV-arbeidsgruppe har laget stolpene og satt de ut, Tjukkasgjengen går turer og holder øye med stolpene, Idrettsrådet heier på aktivitet for alle.

Stolpejakt i StangeHva er stolpejakt?

Foreningen Stolpejakten startet opp i 2013, og har de siste årene spredt om seg. 

Stolpejakten går ut på at du skal finne frem til og registrere stolper sentralt plassert i din egen og eventuelt andre kommuner. Stolpene er utstyrt med en farget tupp øverst (vanskelighetsgrad), et nummer, en unik bokstavkode og en unik QR-kode. Stolpene registreres analogt eller via stolpejakten.no ved hjelp av bokstavkodene på stolpene, eller ved å scanne QR-kodene i appen.  

Stolpejakten tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere. Stolpejakten er et gratis tilbud for alle brukere/deltakere. 

Kulturstolper

- Vi kan også anbefale noen av turene som kan gi historisk merverdi, sier Line. I området rundt Våletjernet er det mye idrettshistorie fra tidligere, og Stangebyen har flere gamle bygninger en kan lære litt om. Ved å bruke appen kan du lese mer om disse stedene og historien. Historien vår er viktig – «uten fortid ingen nåtid!», avslutter Kongssund.

Stolpejakt

Last ned appen Stolpejakten - og god tur! Stolpejaktkartet blir distibuert til barnehager og skoler, og ligger også på Rådhuset, kulturkontoret, biblioteket og Stangehallen blant annet.