Bruk sjek ut appen for å registrere turene10 turer i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en bedre helse og få gode naturopplevelser. Vi fortsetter med kvittering i mobilappen DNT SjekkUT som registrerer ditt postnærvær elektronisk når du er 50 meter i nærheten av posten. Kvittering kan fortsatt skje på tradisjonelt vis med klippetangen.

Vi håper du tar med familie og venner til disse turmålene som vil bidra til at du blir bedre kjent i denne kommunen. Dette er et samarbeid mellom Stange kommune, Hedmark fylkeskommune og Hamar og Hedemarken Turistforening, Stange krets.

Bruk #fysakstange for å dele dine turbilder og delta i konkurransen om månedens og årets turbilde i Stange. 

Last ned turkartet her

10 turer i Stange 2019

Post 1 - Vangshøgda

Fra parkeringen går du vestover opp en 1 km lang bratt bakke fram til Vangshøgda hvor du får en flott utsikt. Turen tilbake går over den flate toppen og ned til en tømmervei. Etter noen få meter tar du til venstre over ei lita myr, krysser så en ny tømmervei, går litt til høyre og følger merket sti opp en bakke hvor du får utsikt over Tempelvangen. Gå ned dit og velg den merkede stien lengst til høyre for å komme tilbake til start. Det er flere merkede stier i området, og posten kan også nås fra bl.a. Bergsjøvangen hvis en vil ha en mindre bratt, men lengre tur. 
Tilrettelagt av Espa Turstilag.

27. august blir det fellestur til denne Fysakposten. Frammøte på Bergsjøvangen kl. 18.00. Turledere: Kirsten Rommen og Jørn Harald Sørli.

Adkomst

Ta av fra E6 eller rv 229 ved Skaberud og kjør til Vensvangen (bom). Ta 2. avkjøring til høyre mot Bergsjøen og kjør 3-4 km langs vestsiden av sjøen fram til skiltet p-plass.

Post 2 - Søndre Fjellsjøhøgda

Tur til Stanges aller høyeste punkt, Søndre Fjellsjøhøgda på 642,2 moh. 
Ta av til venstre fra fv 24 og kjør østsidevegen av Harasjøen ca. 3,5 km (bompenger). Kjør Slettholvegen til venstre ca. 4 km, ta til høyre ved Potsæterelva og fortsett ca. 9 km mot Busvolsætra. Sving av til Gåsvassdalen og kjør enda 4 km til parkering ved Rottjennet (ca. 21 km fra Støsaga). Gåturen til posten er 1,5 km og går gjennom fredet skogsmark med noe stigning i starten. Vi anbefaler å ta turen bortom tårnet på Årkjølen (1 km unna), hvor utsikten er flott. Det er merket ved avkjøringer med FYSAKskilt. Posten er langt inne i allmenningen, og bommene åpner ca. 1. juni. Turen er tilrettelagt av Romedal Almenning turstilag.

Adkomst

Ta av til venstre fra fv 24 og kjør østsidevegen av Harasjøen ca. 3,5 km (bompenger). Kjør Slettholvegen til venstre ca. 4 km, ta til høyre ved Potsæterelva og fortsett ca. 9 km mot Busvolsætra. Sving av til Gåsvassdalen og kjør enda 4 km til parkering ved Rottjennet (ca. 21 km fra Støsaga).

Post 3 - Kaffesten i Brattvollberget

Kjør til Romedal sentrum, parkér ved butikkene (Kiwi) og følg Åsvangvegen over bru rv 3. Ta til venstre straks etter brua og følg Brynsåsvegen 100 m. Ta deretter til høyre og følg merket sti opp berget fram til Kaffesten. Avstand fra parkering til posten er ca. 1,3 km. Følg samme sti tilbake eller gå en litt lengre rundtur mot Bårhus og Brynsåsvegen.
Turen er tilrettelagt av Vallset kulturstier

Adkomst

Romedal sentrum.

Post 4 - SveenPost 4 - Sveen

Alt. 1: Start ved Hias. Byggearbeider pågår her, så p-plass herfra kan være endret. Uansett skal du følge Ottestadstien sørover fra Hiasbana i ca. 1 km. Posten står ved mjøskanten mot Atlungstad.

Alt. 2: Start ved Atlungstad brenneri. Følg Ottestadstien nordover fra brua over elva i ca. 400 m. Dersom du ønsker en lengre tur i området, er hele Ottestadstien 16 km lang, så mulighetene er til stede også for langtur.

Post 5 - Lalum nedre

Alt 1: Parkér ved Fokhol gård som ligger langs fv 197 mellom Stange kirke og rv 222. Følg veien østover fra gården i ca. 500 m, sving av til høyre på blåmerket sti mot Stange. Stien går langs gravhaugen som fra sørsiden har en trasé opp mot toppen hvor posten er plassert.
Avstand én vei ca. 1 km.

Alt. 2: Parkér ved Stange ungdomsskole. Følg Kirkevegen vestover til Lalum nedre hvor det går av en blåmerket sti til høyre langs låvens vestside. Følg stien nordvestover nedover mot gravhaugen. Avstand én vei ca. 2 km.

Stiene tilrettelegges av Eventyrlige Stange vestbygd.

Post 6 - Ilseng gapahuk

Start fra Ilseng idrettspark (nabo til Ilseng fengsel) nord for jernbanelinja. Gå over fotballbanen og ta til venstre i det første stikrysset. Følg merket sti ca. 1 km helt fram til gapahuken på Ilseng gård. Her er det fint å raste, og du kan bruke grillen hvis det ikke er for tørt i skogen. Tilbake kan du følge merka sti og skilt til Farmenkoia (ca. 2,4 km fra gapahuken til idrettsparken). Turen er tilrettelagt av Ilsengstiene.

Post 7 - Sutterhella

Sutterhella er en klippe i mjøskanten der sagnet sier at en ensom totning rodde over og stiftet familie med en ensom, gjenlevende stangesokning etter Svartedauden. Fra Stange kirke kjører du sørvestover mot Sørum, videre forbi Gjøvika hvor det er bomveg videre til Rotlia. Parkér ved Rotlibekken i Rotlia og følg merka sti mot Sørstua. Ta av mot høyre ned til Mjøsa like før Sørstua. Turen er på 1,9 km hver veg og går delvis i noe bratt terreng. Turen er tilrettelagt av HHT.

Adkomst

Fra Stange kirke kjører du sørvestover mot Sørum, videre forbi Gjøvika hvor det er bomveg videre til Rotlia. Parkér ved Rotlibekken i Rotlia.

Post 8 - Botolfshøgda

Posten er i Eidsvoll kommune, men stiene ligger stort sett i Stange allmenning. 
Alt. 1: Parkér ved Morskogen vokterbolig (DNT-hytte, ta en tur innom!), følg bilveg og traktorveg oppover lia og nyt den fantastiske utsikten over Mjøsa. Nesten oppe ved Ulvintjenn følger du merka sti opp gjennom skogen til toppen. Lengde: 3,4 km hver veg.

Alt. 2: Parkér ved Lysjøen. Gå bratt oppover lia og følg merka sti langs nordgående fjellrabber. Etter hvert får du en fin utsikt over Lysjøen og videre østover. 
Lengde: 1,9 km hver veg. Turen er tilrettelagt av HHT.

Adkomst

Morskogen: https://ut.no/hytte/10795/morskogen-vokterbolig Lysjøen: Kjør fra E6, ta av mot Strandlykkja/Trautskogen (avkjøring 60), følg fylkesvei 228 i 4 km, sving til høyre mot Lysjøen 1 km etter at man passerer ei ferist. Følg veien mot Lysjøen. Den gamle Lysjøvegen er stengt og man må nå kjøre forbi denne avkjøringen og noen hundre meter før man tar inn til høyre. Så holder man også høyre der vegen deler seg lenger inn og så kommer man etterhvert til Lysjøen.

Post nr. 9 - Fallet

Alt 1 (det er dette alternativet som er tegnet inn på kartet): Start ved Tangen stasjon. Gå under fv 222 og følg blåmerket sti (Stasjonsstien) nordover forbi Dammen, videre langs Gjellbergets østre side. Passerer småbruket Rønningen og videre mot turmålet – det gamle falleferdige bruket som ligger 3,3 km fra Tangen.

Alt 2: Parkér ved Haugen (bompenger). Kan nås fra Sørlivegen ved å kjøre inn «E7» eller Maurdalsvegen sørover. Det er også mulig å kjøre inn ved Skava på vestsiden av E6 og Innlandsporten. En fjerde mulighet er å kjøre inn fra rv 222 over Nerlien til Haugen. Herfra går du Stasjonsstien sørover i ca. 900 m fram til Fallet. Turen er tilrettelagt av HHT.

Post 10 - Brynsåsen

Alt. 1: Parkér ved avkjøring nedunder Vardeberget på rv 239 mellom Bryhns filial og Hekne. Her krysser Kristian Lien-stien vegen. Følg stien nordover mot Klevfos. Etter drøye 2 km kommer stien inn på en veg (kraftlinje her) som følges østover til vegenden, deretter sti østover opp en stigning, ta til høyre i første stikryss, og du kommer fram til en ny vegende. Her ligger posten. Lengde 3, 5 km én veg. Fortsett vegen sørover ca. 1,2 km, ta av sti vestover mot Ihrstadkoia, og etter nye 700 m kommer du ned en bakke og til stikryss ved stien du kom fra tidligere. Fortsett sørover de siste 800 m fram til parkeringen igjen. Hele rundturen er på 6,2 km.

Alt. 2: Parkér ved Fløta mellom Klevfos og Klæpa bruk på rv 161. Gå vestover på merket sti og bru over Svartelva. Etter ca. 200 m tar du av på grusveg sørover, etter nye 150 m går det en sti/kjerreveg til venstre. Følg denne i vel 500 m., sving til høyre mot vest og fortsett på sti sørover fram til vegenden med posten. Siste delen av området er preget av fine bergknauser i variert terreng. Lengde 1,9 km én veg. Både Stange og Løten krets av HHT har merket stier i området, så mulighetene for rundtur er absolutt til stede.