Valgskjema 10. trinn skoleåret 2019-20

Her er informasjon om hvilke valgfag vi kan tilby elever på neste års 10. trinn.
Les den nøye, og foreta deretter et valg på dette skjemaet.
SVARFRIST: 16. MAI 2019

Elever som ønsker å bytte valgfag til 10.trinn vil få standpunktkarakter i det valgfaget de nå har på 9.trinn. Terminkarakteren eleven får til sommeren på 9.trinn vil da bli stående som standpunktkarakter i faget. Standpunktkarakteren vil elevene få mandag 3.juni.  Jfr Forskrift til Opplæringsloven §3-18.  Det kan klages på standpunktkarakterer etter Forskrift til Opplæringsloven §5-5.

Elever som har hatt valgfagene programmering og produksjon av varer og tjenester MÅ bytte valgfag da disse ikke tilbys på 10.trinn.

Sist endret 26.04.2019