Finn rett informasjon ved å velge fra menyen til høyre. Her vil det bl.a. ligge artikler med informasjon om hvilke valgfag vi som skole tilbyr, og valgskjema. Valgfag ble innført på ungdomstrinnet som et ledd i å gjøre ungdomsskolen mer motiverende, praktisk og variert og å bidra til å utvikle elevenes forståelse av det å foreta valg. Faget har en årsramme på 57 timer a 60 minutter, dvs 1,5 timer pr. uke.

Det vil ligge informasjon om de valgfagene vi kan tilby ved skolen i tillegg til en kort beskrivelse av hvert fag.