Kommuneplanens arealdel 2019-2031

 • Fase 1 - 2017/2018

  • Innsamling av data
  • ta i mot og vurdere innspill
  • utarbeide analyser/utredninger
  • alternativvurderinger
  • medvirkning
 • Fase 2 - 2018/2019

  • Produsere planmateriale
  • Første gangs behandling mars/april 2019
  • høring, medvirkning, innspill til planforslag
  • merknadsbehandling
  • mål om sluttbehandling 2019