Takk for at du sender høringsinnspill til kommuneplanens arealdel.

 

Med vennlig hilsen
Stange kommune