Høringsperioden er 11. april - 6. juni 2019.

Medvirkningsplanen kan bli endret, så følg med!

Åpne møter

 • arrangert av kommunen eller forening eller lignende
 • representanter fra kommunen informerer om planforslaget, prosess og høring
 • mulighet for spørsmål
 • workshop, kafédialog eller annen involvering i etterkant

Åpent plankontor

 • ikke nødvendig med avtale, bare kom innom i avsatt tid
 • hver mandag fra 14:30-18
 • representanter fra planavdelingen er tilgjengelig
 • vi kan informere, bistå med å finne fram i kart og dokumenter, svare på spørsmål

Interessentmøter

 • informasjonsmøter for grupper med felles interesser (f.eks grunneiere, turlag osv)
 • arrangert av kommunen på eget initiativ eller på oppfordring fra berørte

Møtetid

 • avsatt tid for møter med enkeltpersoner eller grupper med behov utover åpent plankontor

Medvirkningskroken

 • tilgjengelig informasjonsmateriell og PC i rådhusets informasjonssenter

Kom med merknader

 • Høringsfristen er 6. juni 2019
 • alle kan skrive merknader til planforslaget som skal vurderes før sluttbehandling
 • offentlige myndigheter har innsigelsesrett
 • høringsfrist 6.6.2019

Merknader kan sendes inn på ulike måter:

Elektronisk

Post

Stange kommune
Postboks 214
2336 Stange

Merk innspillet "Merknad til forslag til kommuneplanens arealdel"

Medvirkningsplan (endringer kan forekomme):

NÅR

ARRANGEMENT

HVOR

FOR HVEM

8.4

Informasjon i møte til Landbruksrådet og Næringsrådet

 

Inviterte

8.4
Kl. 14:00-18:00

ÅPENT PLANKONTOR

 

Infosenteret

Åpent for alle

9.4

Åpent møte Espa vel

Espa kulturhus

Åpent møte

15.4
Kl 14-18:00

PÅSKEÅPENT PLANKONTOR

Infosenteret

Åpent for alle

24.4
Kl. 18 -20:00

ÅPENT MØTE

Rådhuset, kommunestyresal

Orientering + Kafédialog

25.4
Kl. 10-11

Informasjon i møte til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Infosenteret

Inviterte

29.4                      

Informasjon i møte til Stange ungdomsråd

 

Inviterte

3.5

Informasjon i møte til Barnerådet

 

Inviterte

6.5
Kl. 14:00-18:00

ÅPENT PLANKONTOR

Infosenteret

Åpent for alle

9.5
Kl. 18:00-20:30

Åpent møte

Informasjon om kommuneplanens arealdel og jernbaneutbygging

Tangen Vel

Tangen samfunnshus

BaneNOR deltar.

Åpent for alle

13.5
Kl. 14:00-18

ÅPENT PLANKONTOR

Infosenteret

Åpent for alle

15.5

Informasjon i møte til idrettsrådet

Inviterte

16.5

Informasjon i møte til eldrerådet

 

Inviterte

20.5
Kl. 14:00 -18:00

ÅPENT PLANKONTOR

Infosenteret

Åpent for alle

22.5

Åpent møte/ workshop kartlegging og verdsetting av friluftsliv

 

Inviterte

27.5
Kl. 14:00-18:00

ÅPENT PLANKONTOR

Infosenteret

Åpent for alle

3.6
Kl. 14:00 -18:00

ÅPENT PLANKONTOR

Infosenteret

Åpent for alle