Jobber du med å realisere en idé og er i etablerings- eller utviklingsfasen? Da har du mulighet til å søke om støtte fra næringsfondet i Stange, Løten eller Hamar kommune.

Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene Stange, Løten og Hamar. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling med inntil kr 50 000,-.

Tiltaket det søkes støtte til skal gi sysselsettingseffekt. Søknadene prioriteres etter kommunenes strategiske satsingsområder. Du søker i den kommunen bedriften er tilhørende:

  • Søknadsskjema for Løten kommune: PDF / Word
  • Søknadsskjema for Stange kommune: PDF /Word
  • Søknadsskjema for Hamar kommune: PDF / Word

NB: I Stange kommune er det i 2020 bevilget ekstra midler og det åpnes opp for at også etablerte bedrifter kan få støtte til investeringer og/ eller utvikling.

Søknaden sendes til post@hamarregionen.no

Søknadsfristen er innen 15. september 2020.

Ta kontakt
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Hamarregionen Utvikling og reiseliv ved Berte S. Helgestad, på berte@hamarregionen.no eller på tlf 99 512 512.

Vi ser frem til å motta din søknad!