Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Hjemmebesøk

Tilbud til alle med nyfødt barn. For å bli kjent med dere kommer jordmor på hjemmebesøk i løpet av de 2 første dagene. Helsesykepleier kommer på hjemmebesøk og gir veiledning, informasjon samt svarer på det dere lurer på.

Velkommen til helsestasjonen (brosjyre)

Barselgruppe

Gruppekonsultasjon med helseveiledning ved helsesykepleier, jordmor og Marte Meo terapeut.

6 uker

Individuell legeundersøkelse og helseveiledning ved lege og helsesykepleier.  

3 måneder

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier. 

4 måneder

Gruppekonsultasjon med helseveiledning ved helsesykepleier og fysioterapeut.

5 måneder

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier. 

6 måneder

Individuell legeundersøkelse og helseveiledning ved lege og helsesykepleier. 

8 måneder

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier.


10 måneder

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier.

12 måneder

Individuell legeundersøkelse og helseveiledning ved lege og helsesykepleier.

15 måneder

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier.

18 måneder

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier.

2 år

Individuell legeundersøkelse og helseveiledning ved lege og helsesykepleier

4 år

Individuell helseveiledning ved helsesykepleier og synsundersøkelse.

Førskole

Hørselstest

 

Andre nettsteder: