Ta kontakt hvis du ønsker en eller flere samtaler hos oss sammen med noen som er viktige for deg. Dette kan være familie, venner, behandlere eller andre.