Hva er nettverksmøte?

Et nettverksmøte er et møte hvor alle kan sette ord på sine opplevelser av det som er vanskelig, og sammen kan se etter muligheter og synliggjøre ressurser. Hovedpersonen bestemmer selv hvem han eller hun vil invitere. Nettverket består av de forskjellige relasjonene vi er en del av. Alt fra venner og familie til naboer og fotballtrenere kan være fint å ha med, men det bestemmer som sagt hovedpersonen. I et nettverksmøte møter alle med ulik, men likeverdig kompetanse. Nettverket er ekspert på sine liv. Det betyr at alle stemmer skal bli hørt, at alle bidrag er viktige og at dialogen er åpen.

 

Hvorfor tilbyr vi nettverksmøter?

Det er alltid mange grunner til at ting har blitt som de har blitt. I et nettverksmøte er vi ikke opptatt av å fordele skyld, men sammen bli enige om hvordan alle kan dra lasset i samme retning. For hovedpersonens del kan være enklere å komme gjennom en vanskelig tid når nettverket er med i prosessen. For venner og familier som ønsker å hjelpe, men ikke vet hvordan kan et nettverksmøte hjelpe til å tydeliggjøre hva man kan gjøre. Dessuten kan familie og venner få si noe om deres opplevelse av situasjonen.

 

Er nettversksmøter noe for meg?

Ganske sikkert. Vi inngår alle i relasjoner, og som regel i flere enn det vi tror. Selv om det av og til kan føles sånn, er ingen en øy i havet. Vi påvirker, og påvirkes av menneskene rundt oss. Nettverksmøter er en behandlings-form som nyttiggjør seg dette. For noen kan nettverksmøter komme i tillegg til andre behandlingsformer, for andre i stedet for, og for andre igjen er det ikke det de ønsker. Dette er opp til hovedpersonen å bestemme. Dersom du ønsker å vite mer om dette tilbudet er du velkommen til å ta kontakt med Stangehjelpa.