I Flere Farger Stange jobber vi med utvalgte skoleklasser, mottaksklassene og Kvalifiseringssenteret om en flott internasjonal forestilling. Alle deltakerne bærer med seg ulike kulturuttrykk, for eksempel Fillipinsk dans, syrisk sang, norske folketoner og mye mer. Alt sammen er satt sammen til en fargerik og festlig forestilling.  

Flere Farger Stange er basert på metoden Fargespill i Bergen.

Fargespill startet i Bergen i 2004. Forestillingene er basert på folkesanger, regler og dans som Fargespillaktørene har brakt med seg fra sin oppvekst. Små perler fra verden som vi aldri ville fått oppleve om ikke disse barna og ungdommene hadde kommet hit.

I Fargespill / Flere Farger ivaretar topp kvalifiserte kulturpedagoger, musikere, lys og lyddesignere, koreografer og scenografer den profesjonelle rammen, og inni denne rammen står barna og ungdommene og byr på seg selv, sin kultur og historie, på sitt nivå.

Fra Flere Farger 2019 (Ottestadhallen 8. mai). Se kort film fra forestillingen her.

Flere Farger 2019