Personaloversikt skoleåret 2015 - 2016

 

Anne Mette Røst

 

Rektor
Ann Kristin SjøenSekretær
Elin LindgrenLærer 2. trinn
Anne Birgitte HekneKontaktlærer 1. trinn
Stefan FjeldKontaktlærer 2. trinn
Monica Rakel StøKontaktlærer 6. trinn

 

 

Caroline SkjelletLærer 5. trinn og spes.ped.lærer
   
Bjørg SorprudLærer 1. og 4. trinn
Rune AntonsenKontaktlærer 4. trinn
   
Rune Buer JohansenLærer
Ragnhild Kjeverud JohannessenKontaktlærer 3. trinn
 Kristine Småbrekke Kontaktlærer 7. trinn
 Bente RichardsenKontaktlærer 5. trinn
Karen Sigrid Slagsvold VedumLærer 7. trinn
Lene TårnebySFO-leder
   
Marianne SkansenBarne- og ungdomsarbeider
   
Linda StenhaugSkoleassistent
Sirirat StenbyAssistent
Øyvind TaarnebyAssistent
   
Marthe Lise MyhreAssistent
Kari Bryhni FagerhaugHelsesøster
Bente Arnesen EngelbergRenholder
Kristin OttinsenRenholder