Fravær som skyldes sykdom skal dokumenteres i meldingsboka som leveres til kontaktlærer umiddelbart etter fraværet.

Foreldre/foresatte kan søke om ekstra fri for sine barn. Søknader om en dag skrives i meldingsboka og kan innvilges av kontaktlærer. Dersom fraværet gjelder flere dager, skal permisjonen innvilges av rektor. Søknaden sendes rektor i god til før permisjonen.

Vi henstiller foreldrene om at feriene bør legges til skolens fastlagte ferier.

Søknadsskjema om permisjoner for elever fås ved henvendelse til kontaktlærer/skolen eller kan skrives ut her