Denne høsten arrangeres Litteraturfestivalen Ingeborgdagene for andre gang. Ingeborgdagene er et kulturarrangement på Tangen med fokus på litteratur, men også teater, billedkunst, dans og musikk. Arrangementet er knyttet til Ingeborg Refling Hagens kunstnerhjem Fredheim. Ingeborgdagene var opprinnelig lagt til helgen 17. – 19. april. Grunnet koronasituasjonen ble arrangementet utsatt, og programmet settes nå opp som enkeltstående arrangementer i august og oktober.

- En intim festival med god ramme og variasjon, sier kultursjef Solbjørg Tveiten om arrangementet som skal bidra til å bygge opp under kunnskapen om Ingeborg Refling Hagen.

Årets tema er menneskesyn.

 

Program lørdag 22. august:

Kl. 16.00: Konsert med Mjøsfolk. Urframføring tonesatte dikt av Ingeborg Refling Hagen.

 

Program fredag 2. oktober:

Kl. 09.00: Forfatterbesøk. Bokprat v/ Ellen Fjestad for ungdomsskoleelever.

Kl. 10.00: Forfatterbesøk. Bokprat v/ Ellen Fjestad for ungdomsskoleelever.

Kl. 18.00 Bokbad. Biblioteksjef Mailin Toft i samtale med forfatter Ellen Fjestad.
Tema: Fjestads forfatterskap, og hennes miljø- og samfunnsengasjement.
Kl. 19.00 Diktopplesning og matbuffet. Hallvord Reiar Mikaelsen Steen leser dikt og noveller av Ingeborg Refling Hagen. James Dickenson spiller piano til. 

 

Program lørdag 3. oktober: Gratis inngang for alle denne dagen

Kl. 13.00 Skrivekurs v/ Ellen Fjestad for påmeldte deltakere fra skolene i Stange, 5., 6. og 7. trinn. Varighet 2,5 timer. Les mer om dette og påmelding her....
Kl. 13.30 Foredrag Hvem er jeget som jeg føler? v/ Frode Kayser. Om sitt møte med Ingeborg Refling Hagen
Kl. 14.00 Ingeborg, sangen og folkekulturen
Kl. 14.45 Overrekkelse av Stange kommunes kulturvernpris 2019 til Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim
Kl. 15.30 Åpning av Roar Kjærnstads kunstutstilling

 

Program Søndag 19. april:

Kl. 13.00 Stillhet og mørke. Dans ute på tunet v/ Andrea Winsnes og Cecilie Sleppen Ålskog
Kl. 13.30 Møte med Nancy Herz, en av tre forfattere bak boka Skamløs
Kl. 14.00 Program kommer!
Kl. 15.00 Paneldebatt om menneskesyn relatert til dagens samfunn Deltakere: Nancy Herz, Frode Kayser og Anette Trettebergstuen med flere. Debattleder: Carsten Blesness.
Kl. 16.00 Stillhet og mørke
Kl. 16.30 Konsert med Fra de mollstemte skoger. Utframføring tonesatte dikt av Ingeborg Refling Hagen

 

Billettsalg på hoopla.no

Billettpriser:

  • Konsert med Mjøsfolk lørdag 22. august, kr. 200,-
  • Program fredag 2. oktober (inkl. mat), kr. 400,- 
  • Program søndag 18. oktober (inkl. konsert), kr. 350,-
  • Program søndag 18. oktober uten konsert, kr. 200,-
  • Konsert med Fra de mollstemte skoger søndag 18. oktober, kr. 200,-.


Lørdagen er det gratis inngang for alle!

Litteraturfestivalen Ingeborgdagene er et samarbeid mellom Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim, Stange kommune og Kønnband – kommunens ambulerende kulturprogram.

Velkommen!