Denne høsten arrangeres Litteraturfestivalen Ingeborgdagene for andre gang. Ingeborgdagene er et kulturarrangement på Tangen med fokus på litteratur, men også teater, billedkunst, dans og musikk. Arrangementet er knyttet til Ingeborg Refling Hagens kunstnerhjem Fredheim. Ingeborgdagene var opprinnelig lagt til helgen 17. – 19. april. Grunnet koronasituasjonen ble arrangementet utsatt, og programmet settes nå opp som enkeltstående arrangementer i august og oktober.

- En intim festival med god ramme og variasjon, sier kultursjef Solbjørg Tveiten om arrangementet som skal bidra til å bygge opp under kunnskapen om Ingeborg Refling Hagen.

Årets tema er menneskesyn.

 

Program lørdag 22. august:

Kl. 16.00: Konsert med Mjøsfolk. Urframføring tonesatte dikt av Ingeborg Refling Hagen.

 

Program fredag 2. oktober:

Kl. 09.00: Forfatterbesøk. Bokprat v/ Ellen Fjestad for ungdomsskoleelever.

Kl. 10.00: Forfatterbesøk. Bokprat v/ Ellen Fjestad for ungdomsskoleelever.

Kl. 18.00 Bokbad. Biblioteksjef Mailin Toft i samtale med forfatter Ellen Fjestad.
Tema: Fjestads forfatterskap, hennes miljø- og samfunnsengasjement.
Kl. 19.00 Opplesning av dikt og noveller av Ingeborg Refling Hagen ved formidler og pedagog Hallvord Reiar M. Steen. Koldtbord. Pianomusikk ved James Dickenson.

 

Program lørdag 3. oktober: Gratis inngang for alle denne dagen

Kl. 13.00 Skriveverksted for elever 5., 6. og 7. trinn ved forfatter Ellen Fjestad. Varighet 2,5 timer. Les mer om dette og påmelding her....
Kl. 14.00 Hvem er jeget som jeg føler? Mitt møte med Ingeborg Refling Hagen ved lektor og formidler Frode Kayser
Kl. 14.30 Ingeborg, sangen og folkekulturen ved folkemusiker Margrete Nordmoen
Kl. 15.00 Overrekkelse av Stange kommunes kulturvernpris 2019 til Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim
Kl. 16.00 Åpning av festivalkunstner Roar Kjærnstads kunstutstilling

 

Program Søndag 18. oktober:

Kl. 13.00 Stillhet og mørke. Dans på Fredheimtunet ved danserne Andrea Winsnes og Cecilie Sleppen Ålskog
Kl. 13.30 Om boka Skamløs ved forfatter og samfunnsdebattant Nancy Herz
Kl. 14.00 Menneskesyn i dagens samfunn. Innlegg ved stortingsrepresentant og nestleder i familie- og kulturkomitéen Anette Trettebergstuen
Kl. 14.30 Menneskesyn. Innlegg ved biskop Solveig Fiske
Kl. 15.00 Paneldebatt: Menneskesyn relatert til dagens samfunn. Deltakere: Nancy Herz, Anette Trettebergstuen, Solveig Fiske og Frode Kayser. Debattleder: Carsten Bleness.
Kl. 16.00 Stillhet og mørke. Dans på Fredheimtunet.
Kl. 16.30 Konsert med Fra de mollstemte skoger. Utframføring tonesatte dikt av Ingeborg Refling Hagen

Billettsalg på hoopla.no 

Søk "Ingeborgdagene" for oversikt over billetter. 

Billettpriser:

  • Konsert med Mjøsfolk lørdag 22. august, kr. 200,-
  • Program fredag 2. oktober (inkl. koldtbord), kr. 400,- 
  • Lørdag 3. oktober er det gratis for alle!
  • Program søndag 18. oktober (inkl. konsert), kr. 350,-
  • Program søndag 18. oktober uten konsert, kr. 200,-
  • Konsert med Fra de mollstemte skoger søndag 18. oktober, kr. 200,-.


Litteraturfestivalen Ingeborgdagene er et samarbeid mellom Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim, Stange kommune og Kønnband – kommunens ambulerende kulturprogram.

Smittevern: Ingeborgdagene gjennomføres iht. Helsedirektoratets regelverk, som pr. 7. september ikke tillatter kulturarrangement på offentlig sted med flere enn 200 deltakere. Kulturlåven på Fredheim er et mindre lokale som under normale forhold har en kapasitet på 100 personer. For å opprettholde avstandsregelen på 1 meter er det et svært begrenset antall billetter som legges ut for salg til de ulike arrangementene.

Velkommen!