Følgende lister er godkjent av Valgstyret til kommunevalget 2019:

 • Arbeiderpartiet
 • Bygdelista i Stange
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Partiet De Kristne
 • Miljøpartiet de grønne
 • Nærmiljølista Ottestad
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk venstreparti
 • Venstre