Det er innlevert følgende valglister til kommunevalget 2019:

Listene skal godkjennes av valgstyret 8. mai.