Forhåndstemmesteder

I forhåndstemmeperioden mellom 12. august til 6. september vil det være mulig å stemme i informasjonssenteret i rådhuset. Det vil være noe utvidet åpnignstider, samt mulig å forhåndsstemme på ungdomshuset i Ottestad, Espa skole,  samt på våre institusjoner.

Valglokaler.no - se ditt nærmeste valglokale

Valglokaler i Stange på valgdagen

På valgdagene 8. og 9. september er det sju stemmelokaler i Stange kommune. Dette betyr at det er en endring fra forrige valg.Du kan stemme på hvilket som helst av disse lokalene siden vi har elektronisk avkryssing i manntall.

  • Ottestadhallen erstatter tidligere Hoberg og Arstad krets.
  • Tangen samfunnshus erstatter tidligere Espa og Tangen krets.