Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?
 
Stemmerett ved et kommunestyre- og fylkestingsvalg har

  • norske statsborgere som er eller fyller 18 år i løpet av valgåret
  • nordiske statsborgere som er eller fyller 18 år i løpet av valgåret, og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge, senest 30. juni i valgåret
  • personer som ikke er norske statsborgere og som er eller fyller 18 år i løpet av valgåret, og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge, sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

Det er en forutsetning for å få stemme at du står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede).

For å kunne stemme ved valget må du være innført i manntallet. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført i du kan avlegge stemme på valgdagene.

Dersom du ikke har anledning til å stemme i kommunen du er manntallsført i på valgdagene, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter mandag 12. august og avsluttes fredag 6. september.