Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalg 2019 er mandag 9. september. I Stange holder valglokalene også åpne på søndag 8. september. 

  • Søndag 8. september 14.00-19.00
  • Mandag 9. september 09.00-21.00

 

Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme i perioden 12. august - 6. september. Dersom du har stemmerett kan dette gjøres på alle forhåndsstemmemottak i hele Norge. På valgdagene er det kun mulig å avgi stemme i den kommunen du var folkeregistrert 30. juni 2019.

I Stange rådhus er det åpent for forhåndsstemming i ordinær åpningstid 08.45-15.30, med noe utvidet åpningstid på lørdager, samt kvelder siste uka. Det blir også mulig å forhåndsstemme på Ottestad ungdomshus og Espa kulturhus, samt våre institusjoner. Se alle åpningstidene her.

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme. Les mer om hvordan du går fram for å stemme hjemme her.........

Du finner all informasjon om valget på denne siden

Endringer i valgkretser

I år er det endringer i valgkretser i Stange. Ottestad er samlet i en krets, der Hoberg og Arstad har Ottestadhallen som stemmelokale. Espa og Tangen er slått sammen til en krets på Tangen samfunnshus.

Velgerne kan møte opp i hvilket som helst av kommunens stemmelokaler på valgdagene. Avkryssing i manntall skjer elektronisk og du behøver derfor ikke å være manntalsført i den kretsen du avgir stemme.

Informasjon om hvilken krets man tilhører og adresse til valglokalet vil stå på valgkortet.

Sykkelritt i Stange 8. september

Valglokalene i Stange har åpent klokken 14.00 -19.00 søndag 8. september, og det vil være noen trafikale utfordringer på Tingvoldtorget . Ottestad sykkel arrangerer et Gylne gutuer denne dagen, med start og mål på Tingvoldtorget. Målpassering er beregnet til ca. klokken 15.00. Vi anbefaler derfor å utsette turen til valglokalet på Stange til senere på ettermiddagen, eller oppsøke et av de andre stemmelokalene. 

Bodd i Norge i mer enn 3 år?

Endringer i valgkretser 2019

Det blir redusert fra ni ti sju valgretser i 2019

Krets

Stemmested

Ottestad (tidligere Hoberg og Arstad)Ottestadhallen
StangeTingvold
Tangen (tidligere Tangen og Espa)Tangen samfunnshus
IlsengIlseng samfunnshus
SolvinSolvin skole
ÅsbygdaÅsbygda skole
VallsetVallset samfunnshus